Synlige tegn for omgivelserne (og dig)

Fysiske
symptomer

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Søvnproblemer (+/-)
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Diffuse/ uforklarlige smerter

 

Psykiske
symptomer

 • Ulyst
 • Vredladen
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelses-besvær
 • Koncentrations-besvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

 

Adfærdsmæssige Symptomer

 • Rastløshed -Søvnløshed
 • Uengagerethed - ligeglad
 • Smækker med dørene
 • Hyperventilation
 • Råber - Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær
 • Møder ikke op (glemt!!)
 • A-socialisering