Hvad forstår andre ved stress

Stress er et ord, der kan beskrive næsten lige så mange forskellige oplevelser, som der er stjerner på himlen. Når ordet stress bruges, kan det både forklare den følelse du får, lige inden du får beskeden om du bliver fyret eller ej. Stress henviser også til alvorlig sygdom, som hvert år slår 1400 danskere ihjel. Inden for hvert enkelt tilfælde af stress, findes der utallige symptomer, forståelser og fornemmelser. Det ene ord, som i daglig tale dækker så mange tilstande, er netop pga. sin brede forståelse eller mangel på samme efterhånden blevet udtømt og et utilstrækkelig ord til at beskrive sig selv.
 

At definere stress

Ordet ’stress’ kommer af latin og betyder “at stringere”. At stramme – eller snøre – til. Det henviser til den situation, hvor personen føler sig trængt op i en krog, fordi omgivelserne presser på. Stress har endnu ikke sin egen medicinske ICD 10* diagnose. Det betyder, at stress ikke er anerkendt medicinsk, som en sygdom, som f.eks. influenza eller depression. Stress har flere arbejdstitler eller definitioner, og derfor er der forskellige måder at forstå stress på. Læs evt. mere her: De fem syn på HVAD stress er:
 

Typisk taler man om, at omgivelsernes krav overstiger individets ressourcer

Stress defineres som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.
Stress defineres som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.
Stress defineres som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.
Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Problemskabende adfærd læs mere:

Kortvarig og langvarig stress

Problemet opstår, når vi forsøger at dække vidt forskellige tilstande, med det samme begreb. Videnskabeligt beskrives stress som opdelt i to ”kategorier”; kortvarig og langvarig stress. Begge er stressreaktioner, men hvorimod den kortvarige er en hensigtsmæssig, naturlig og sund reaktion på øget almindeligt pres eller belastning, er den langvarige stresstilstand, en vedvarende og måske kronisk uhensigtsmæssig reaktion på for overvældende belastninger over for lang en periode. Den kortvarige stress hjælper dig til at øge din præstation på kort sigt, hvorimod den langvarige stress kan gøre dig syg (både fysisk og psykisk) og ude af stand til at præstere eller bare være.

Er stress et løsthængende missil?

Hvordan kan stress være en naturlig, sund og hensigtsmæssig reaktion, samtidig med, at så mange danskere ’går ned med stress’ og bliver langtidssygemeldt med vidt farende konsekvenser for både arbejds- og familieliv? Er stress et løst missil, som kan ramme os alle? Sprogbruget er med til at negligere alvoren i stress, og det er vigtigt, at vi danskere får mere og bedre forståelse for, hvad stress er for en størrelse. For at helbrede, må vi først definere hvad vi agter at løse. Nogen bruger ordet i flæng i dagligdagen om den almindelige travlhed og nogen bruger det først, når de er alvorlige syge. Så hvordan opnår vi et fælles udgangspunkt?

Hvorfor tager vi ikke stress mere alvorligt?

Det er en alvorlig udfordring, at der ikke findes bedre beskrivelser, definitioner og mere udbredt viden om hvorfor stress-epidemien eskalerer i så voldsom grad. Én af udfordringerne er, at den begrænsede terminologi er med til at begrænse forståelsen af det brede fænomen stress. Taler vi f.eks. om cancer eller depression, har vi for længst nået en nogenlunde ens forståelse og alvorsgraden er beskrevet i detaljer. Der tales om stadieopdelt cancer og der er anerkendt forskel på svær og mild depression. Derfor er det vigtigt, at få skabt en terminologi omkring stress, som kan anvendes og hjælpe til bedre at klarlægge samt forstå og herved bedre behandle, håndtere og forebygge den enkeltes stress.

Forstå stress og bredden af stress

En af nøglerne, til at forstå og anerkende stress både som en naturlig tilstand og en alvorlig sygdom er, at få udbredt en bredere terminologi, som tillader at beskrive mere præcist, hvad det er, der egentlig tales om. For der kan også tales om den bevidste og den ubevidste stress: læs mere her